Vítejte na stránkách firmy NanoTrade s.r.o

Zápachy z výrobních provozů, jako jsou lakovny, gumárny, kompostárny, potravinářské a chemické provozy nebo zemědělská družstva znepříjemňují nejen pracovní prostředí, ale také životní prostředí obyvatel v okolích firem. Dalším spektem nepříjemných zápachů jsou těkavé látky, uvolňované z materiálů. Řešením jsou různé filtry pro odstraněné pachů, ale také naše technologie, efektivně využívající nové materiály a technologie. Účinnost je přitom mnohdy srovnatelná při nižších výdajích.  

Jinou problematikou je například antimikrobiální rezistence (AMR), která se tyká jak lidi, tak zvířat a má nebezpečny dopad na jejich zdraví. Vzhledem k tomu, že používaní antimikrobiotik u zvířat souvisí se šířením rezistence u lidí, je třeba tuto souvislost hlouběji zkoumat a zaujmout přitom koordinovaný přistup, který zahrnuje vice odvětví, vychází z principu iniciativy "Jedno zdraví" a zaměřuje se v každém oboru jak na lékaře, tak na pacienty.

Špatné dodržovaní základních hygienických pravidel v lidském prostředí - nejen v nemocnicích, ale také například v domácnosti - způsobuje další šíření antimikrobiálních patogenů a vznik rezistentních organismů, který je navíc urychlován současnými léčebnými postupy, jako je nevhodné používání  antimikrobiálních látek včetně nadměrného a nezodpovědného dávkováni, užívaní antibiotik nízké kvality a nedokončeni celé léčby tak, jak byla předepsaná kvalifikovaným lékařem. Situaci nadměrného a neuváženého používání antimikrobiálních látek ještě vice komplikuje  skutečnost, že antimikrobiální látky jsou využívány také v chovu zvířat a že rezistence se přenáší na člověka.

Vzhledem k tomu, že zemědělci se snaží především chránit zdraví a produktivitu svých zvířat prostřednictvím správných zemědělských postupů (hygiena, řádné krmivo, vhodné podmínky chovu a jeho dobré řízeni), a tato zvířata přesto mohou onemocnět, a že v takovém případě by měla být k dispozici vhodná léčba a veterinární léčiva, protože některých členských státech jsou antibiotika stále dostupná ve volnem prodeji se problém antimikrobiální rezistence prohlubuje.

Důsledky jsou velmi znepokojující. Výzkum a vývoj antimikrobiálních látek stojí desítky milionů eur a než se tyto látky dostanou na trh, uběhne téměř deset let. Doba jejich účinnosti přitom neustále klesá. Se šířící se rezistenci, zkracující se dobou účinnosti antimikrobiálních látek a se stále menším počtem dostupných antimikrobiálních látek se propast mezi infekci a kontrolou neustále prohlubuje. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) hrozí, že AMR vrátí lidstvo do dob před objevením antibiotik.


Jedním z možných řešení dané problematiky je kompletní ochrana povrchů pomocí prostředků z oblasti nanotechnologií jako jsou NanoDeo1, NanoDeo2, NanoDeo3 nanosilver® Ty dokáží interiéry spolehlivě ochránit před imisemi, sníží koncentraci nebezpečných mikroorganismů, potlačí nebezpečí přenosu nákaz, rozkládají těkavé látky nebo odstraní případný nežádoucí zápach.

 
TOPlist
SEO webu sledují SEO nástroje.cz